ولر هیدرولیک برای امور و مشاغل سخت تر و حجیم تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساختار و انتخاب و سفارش آن همانند پولر های دستی بوده و برای سایز های
۱/۴ ۱ الی ۵/۸ و “۲ الی” ۱/۴ ۱ در نظر گرفته شده که برای سایز اول با نیروی ۳۰ تن و برای سایز “۲ با نیروی ۶۰ تن عملکرد دارد.

تیوب پولر هیدرولیک ودستی،قیمت تیوب پولر هیدرولیک ودستی،فروش تیوب پولر هیدرولیک ودستی،خرید تیوب پولر هیدرولیک ودستی،فروشگاه تیوب پولر هیدرولیک ودستی

نمایش همه 10 نتایج